Angst

Følelsen af angst kender vi alle til. Angst er en naturlig menneskelig følelse, som hjælper os til at overkomme farlige, potentielt livstruende, situationer. Angst er nødvendig for at overleve.

Grænsen mellem rationel og irrationel angst er flydende. Den rationelle angst er en naturlig reaktion, mens den irrationelle angst opstår uden egentlig oplagt grund, eller som en forstærket reaktion på almindelige hverdagshændelser.

Angst kommer til udtryk i dine tanker, handlinger og i socialt samvær, og kan hæmme dig på mange forskellige måder og i mange forskellige situationer.

Der findes forskellige typer af angst, og behandlingen gribes forskelligt an afhængigt af hvilken angsttype.

Du kan læse mere om forskellige angsttyper her.