Depression

Depression er en psykisk lidelse, der kan være meget smertefuld for den person, der er ramt af depressionen. Lidelsen kan nedsætte livskvaliteten væsentligt, være invaliderende for familielivet, fratage lysten til at være sammen med andre, fratage motivation og overskud til arbejdslivet. Aktiviteter og sociale relationer, der før i tiden ville give livsglæde og energi, opleves nu som ligegyldige og tomme.

Ved depression vil du oftest opleve nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, mangel på energi, men der kan også være tegn som manglende appetit, problemer med at sove, selvbebrejdelser, skyldfølelse og selvmordstanker.

Både mængden af symptomer og tyngden af symptomer gør, at en depression er behandlingskrævende.

Symptomerne på depression skal have været tilstede i mindst to uger, før man igangsætter behandling.