Relationer

Sunde relationer til andre er afgørende for, at vi oplever forståelse, et godt indre klima og meningsfuldhed. At danne og vedligeholde balancerede, sunde og nærende relationer til andre er bare ikke en selvfølge for alle!

Det er forskelligt fra person til person, hvor mange nære(nde) relationer vi har behov for, så det er ikke mængden af sunde relationer, som er afgørende, men kvaliteten af dem. Din tilknytningsstil og relationskompetencer kan have stor betydning for, hvordan du danner og vedligeholder relationer.

Tilknytningsstil

Ifølge tilknytningsteorien vil kontakten til vores forældre i vores tidlige år have afgørende betydning for, hvordan vi senere i livet i utallige relationer relaterer os til andre. Vi danner i løbet af vores første leveår et særligt tilknytningsmønster/tilknytningsstil.

Hvis du som barn er blevet mødt af en overvejende sensitiv respons; blevet set på med mildhed, venlighed, respekt og anerkendelse, og som en individuel person med egne legitime behov, så vil du formentlig have en tryg tilknytning til dine forældre. Dette bærer du med dig ud i verden, når du møder andre mennesker, indgår i parforhold, nære venskaber og selv bliver forælder, og i disse relationer vil du ofte føle dig tryg, ligeværdig, anerkendt og have god kontakt til egne indre behov.

Hvis du derimod er blevet mødt af dine forældre med en ustabil eller afvisende respons – fysisk eller følelsesmæssig – såsom fravær i perioder, overinvolering i andre perioder, hvis de gennemgående har været afvisende/negligerende i kontakten, eller hvis du har oplevet omsorgssvigt, vil du formentlig udvikle et utrygt tilknytningmønster. Dette bærer du også med dig ud i livet, således du i nære relationer kan føle dig utryg. Afhængig af din tilknytningsstil vil du f.eks. ofte føle dig afvist, opleve andre som intimiderende, have vanskeligt ved at mærke dig selv og sætte egne grænser i kontakt med andre mv.

Du kan i terapien arbejde med din tilknytningsstil, så du bliver i stand til at indgå mere balanceret i nære relationer til andre.

Relationskompetence

Hvad indebærer det at være kompetent til at indgå i relationer til andre? Det er helt sikkert, at vi hver især vil have meget forskellige udgangspunkter for at indgå i relationer til andre, og vi vil opleve at nogle relationer er ukomplicerede og ligetil at være i, mens andre vil være drænende og måske konfliktfyldte. Hvis du oplever, at du i forskellige relationer gennemgående kan have forskellige vanskeligheder, f.eks. ofte føle dig overset, afvist eller usikker, opleve andre som kritiserende eller intimiderende, ofte vælge at trække dig, så kan du arbejde med din relationskompetence.

Når du arbejder med din relationskompetence er der fokus på din tilknytningsstil, evne til at lytte til andre og aflæse andres intentioner, selvrefleksion, og at kunne mærke dig selv, og have dig selv med i kontakten med andre.