Supervision

Jeg tilbyder supervision til psykologer, læger, terapeuter, sundhedspersonale og andre faggrupper, som ønsker faglig fordybelse, refleksion og udvikling.

Jeg er i gang med at uddanne mig som supervisor, og jeg har en bred erfaring med at supervisere indenfor det psykiatriske voksenområde. Jeg har de seneste 8 år superviseret tværfaglige grupper (psykologer, læger, sygeplejersker, fysioterapeut), superviseret psykologer op til autorisation enten individuelt eller i gruppe, superviseret psykologer på vej til specialistgrad i psykoterapi.

Supervisionen retter sig mod udvikling af din faglige identitet. I supervisionsrummet arbejdes med udgangspunkt i konkrete cases bl.a. med fokus på diagnose/tilstand ved patient/klient, forskellige terapeutiske tiltag og din personlige stil. Jeg benytter metoder indenfor henholdsvis den psykodynamiske og kognitive tilgang.

Jeg er autoriseret af psykolognævnet, og blevet specialistgodkendt ved Dansk Psykologforening i klinisk psykologi og psykoterapi med voksne. Som psykolog kan du bruge supervisionen både til din autorisation og specialistuddannelse. Endvidere er jeg godkendt supervisor på psykodynamisk grundlag ved Dansk Psykiatrisk Selskab i forhold til varetagelse af supervision af yngre læger under uddannelse i psykoterapi.