Kort og godt om kognitiv terapi

Kort og godt om kognitiv terapi

Den kognitive terapiform har oprindelig haft fokus på, hvordan indholdet af vores tanker påvirker vores adfærd. Der findes i dag forskellige forgreninger af kognitiv terapi. Det er dog gennemgående, at der indenfor de forskellige kognitive retninger fortsat arbejdes med egne tanker, hvor målet er at kunne tænke mere fleksibelt om sig selv eller andre, eller at man i højere grad opøver evnen til at lade sine tanker passere uden at gå for dybt ind i disse.

I kognitive sessioner arbejdes der f.eks. med omstrukturering af tanker, mindfulness, og gives hjemmearbejde fra gang til gang. Den kognitive terapi kan bl.a. anvendes til behandling af forskellige angstlidelser og depression, ved tendens til bekymringer og stress.