Priser og vilkår

Priser og vilkår

Priser

Indledende samtale, 80 min., 2050,- kr.

Individuel terapi, 50 min., 1350,- kr.

Individuel online terapi, 50 min., 1350 kr.

Individuel terapi, 80 min, 2050 kr.

Samtaler med pårørende/familiesamtaler, 90 min., 2200 kr.

Individuel supervision, 60 min., 1400 kr. (pris for gruppesupervision afhænger af antallet af deltagere)

Du betaler efter endt session med mobilepay eller bankoverførsel.

Den indledende samtale varer 80 min., så der er mulighed for at komme ordentligt rundt om din problematik.

Ved individuelle forløb anbefaler jeg sessioner á 80 min. varighed, så du får størst udbytte af den terapiform, som jeg arbejder med.

Muligheder for tilskud

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, og derfor kan du ikke bruge din henvisning fra lægen hos mig.

Har du en sundhedsforsikring, pensionsordning eller anden forsikring, der tilbyder psykologhjælp, kan du ofte gennem disse ordninger få betalt store dele af udgifterne fra samtalerne hos mig. Tjek dog altid, om du har frit psykologvalg! Hvis du har, kan du komme hos mig.

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark” kan du få 300 – 600 kr. tilbage pr. samtale. Kontakt dem for yderligere information.

Regler for afbud

Du kan melde afbud til en samtale senest 24 timer før uden det koster dig noget.

Melder du afbud senere end dette – eller udebliver du fra samtalen – opkræver jeg fuldt honorar.

Fortrolighed

Som psykolog arbejder jeg under tavshedspligt. Alt hvad jeg hører i en terapeutisk sammenhæng, vil således blive behandlet som strengt fortroligt.

Herudover arbejder jeg under ansvar i forhold til Psykolognævnets retningslinjer, psykologloven samt de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.