Om

Jeg tror på, at vi udvikler og forandrer os bedst i et rum præget af forståelse og tryghed. Det er derfor vigtigt for mig, at du føler dig godt tilpas og du oplever, at din problematik bliver set og forstået. Du er i terapien ikke alene om det svære. Jeg vil sammen med dig arbejde engageret og deltagende med dig om din proces. Jeg tilbyder et rum, hvor vi sammen kan bearbejde de oplevelser, følelser og tanker, der skaber ubehag og smerte i dig, kigge på typiske mønstre for dig og omsorgsfuldt arbejde med, at du oparbejder styrke og evne til at klare dette.  

Jeg tilbyder terapi til unge over 18 år og voksne.

Jeg har fordybet mig i arbejdet med traumer, selvværds- og relationsproblematikker, men med baggrund i min brede arbejdserfaring behandler jeg også andre tilstande fx. stress, angst og depression.

Du er velkommen til at booke en tid til samtale. Du finder kontaktinfo her.

Du er landet det rette sted, hvis…

  • du på grund af stress, traumer, depression eller andre problematikker på indersiden eller ydersiden oplever, at livet er svært at leve
  • du ønsker at leve livet fuldt ud, mens du har det, og bruge din energi og tid på det, som er vigtigt for dig
  • du ønsker at arbejde med at finde større grad af ro og nærvær i dig, i dine relationer og i dine aktiviteter

Lidt om mig som psykolog…

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2007. Jeg er efter endt uddannelse, blevet autoriseret som psykolog ved Psykolognævnet og blevet specialistgodkendt ved Dansk Psykologforening i psykoterapi med voksne og i klinisk psykologi.

Min terapeutiske erfaring har jeg hentet gennem min ansættelser på psykoterapeutiske afsnit i psykiatrien, fra spædbarnsambulatoriet i psykiatrien, fra distriktspsykiatrien, fra Kvinderådgivningen Brunhilde og fra min private praksis. Jeg har arbejdet i psykiatrien i sammenlagt 12 år, og fra 2020 været fuldtidsprivatpraktiserende psykolog.

Jeg har i de sidste 15 år samarbejdet med mange i deres proces med at skabe et liv med større nærvær og trivsel, og jeg har derfor bred erfaring indenfor unge- og voksenområdet. Jeg har samarbejdet med personer, der har bl.a. har kæmpet med selvværdsproblematikker, traumer, angst, depression, forældreskab, relationelle vanskeligheder, psykotiske lidelser, pårørende til personer med psykiske lidelser, livskriser mv.

Jeg er, udover at være autoriseret psykolog, også specialist i psykoterapi med voksne, hvilket vil sige, at jeg har stor erfaring med at tilbyde, tilrettelægge og gennemføre terapiforløb, og desuden løbende har uddannet mig inden for flere forskellige terapeutiske retninger. Min primære referenceramme er psykodynamisk, hvor jeg er uddannet fra Institut for Psykoseterapi og desuden efterfølgende taget grunduddannelse i Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Jeg er aktuelt i gang med at færdiguddanne mig som ISTDP-terapeut. Jeg er med tiden også skolet inden for den kognitive ramme i form af kognitiv adfærdsterapi og har fulgt kurser i mindful compassion baseret på Compassion Focused Therapy (CFT). Især de senere år har jeg beskæftiget mig indgående med traumeterapi, og har uddannet mig indenfor Prolonged Exposure Therapy (PE) og desuden ofte arbejdet med udgangspunkt i Cognitive Processing Therapy (CPT) samt stabiliserende tilgange inden for traumeterapi. Jeg er senest blevet certificeret og akkrediteret som EMDR-terapeut.

Jeg bruger de forskellige tilgange fleksibelt, så du oplever, at psykologforløbet skræddersys til din problematik.

For at holde mig opdateret og kunne tilbyde den bedste og mest målrettede behandling prioriterer jeg efteruddannelse og supervision højt.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP).