Traumer

Har du overkommet traumer? Du kan f.eks. have været udsat for nedsættende og ydmygende handlinger, vold, voldtægt eller gentagne seksuelle overgreb enten som barn eller voksen.

Hvis du igennem livet (gentagne gange) har været udsat for traumer, kan du fortsat leve med mén efter dette. Du kan f.eks. opleve erindringer/minder som popper op om traumerne, et øget alarmberedskab, ængstelighed eller angst, og du forsøger at undgå både tanker og situationer, som minder om de tidligere traumer.

For nogle kan traumer også medføre et negativt selvbillede, oplevelser af skyld og skam, at man har vanskeligt ved at danne sunde relationer til andre, og man kan have svært ved at regulere sine følelser, så følelser enten er for intense eller man har vanskeligt ved at føle tilstrækkeligt.

Du kan arbejde med dine tidligere traumer på et mentalt og praktisk plan, så du i højere grad oplever at blive mere fri af disse. Minderne forsvinder ikke, men du vil bedre kunne håndtere dine minder og tidligere oplevelser.

For at arbejde terapeutisk med tidligere traumer er det nødvendigt, at du kan huske traumerne og du kan håndtere at tale om disse i et trygt rum.

Jeg har igennem flere år arbejdet med personer, der har oplevet traumer, og du er velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om behandlingen. Jeg er klar over, at det for mange kræver et stort mod at arbejde med sine traumer, og derfor vil den indledende fase af behandlingen, også være centreret om at opbygge tryghed i terapirummet.