Sådan arbejder jeg…

Sådan arbejder jeg…

Når du opstarter et terapeutisk forløb hos mig, tager vi udgangspunkt i det, som du står i lige nu. Ved hjælp af spørgsmål og refleksioner, indkredser vi din problemstilling, identificerer og arbejder med det, du er præget af, og oparbejder styrke og evne til at klare dette.

I mit terapeutiske arbejde er jeg primært inspireret af psykodynamiske tilgange, kognitive tilgange og traumeterapi. Du kan læse mere om de forskellige tilgange her på siden. Jeg benytter de forskellige tilgange fleksibelt. Du vil derfor opleve, at forløbet tilpasses dig og din problematik, så du oplever størst muligt virke.

Ved individuelle forløb anbefaler jeg sessioner á 80 min. varighed, så du får størst udbytte af den terapiform, som jeg arbejder med.

I starten af et terapeutisk forløb vil det virke bedst at have aftaler med 1 uges mellemrum. Når du begynder at se fremskridt, kan vi lægge længere tid mellem aftalerne.

Du vil efter et terapeutisk forløb ikke opleve, at livet er problemfrit, men vi arbejder på at du kan nærme dig det liv, som du ønsker at leve.