Kort og godt om traumeterapi

Kort og godt om traumeterapi

Der findes forskellige tilgange til behandling af traumer, og jeg benytter disse målrettet, så de tilpasses din problematik.

Hvis du er klar til at arbejde traumefokuseret, dvs. vi arbejder direkte med traumerne, arbejder jeg primært med PE (prolonged exposure), EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) og CPT (cognitive processing therapy), da der er bedst evidens for virkningen af disse tilgange.

Indenfor tilgangene tages der udgangspunkt i, hvordan du fortsat er påvirket af tidligere traumeoplevelser, og nødvendigheden af at konfrontere tidligere traumeoplevelser på et mentalt plan for at opleve at blive mere fri af tidligere traumer.

Tilgangene fjerner ikke dine minder og oplevelser, men du bliver i højere grad i stand til at håndtere disse.