Stress

Har du oplevet at være under for stort pres henover for lang tid? Det er meget individuelt fra person til person, hvad der udløser en stresstilstand, men gennemgående er det dog, at der er for stort et følelsesmæssigt, psykisk eller socialt pres i for lang en periode. Dette pres kan være sammenhængende med ens arbejdssituation, men kan også afstedkommes af f.eks. arbejdsløshed, livskriser, ringe socialt netværk mv.

Stress er ikke en sygdom, men psykens og kroppens naturlige reaktion på overbelastning. Det er en overlevelsesmekanisme, som medfører forhøjet alarmberedskab. Kortvarigt stress er naturligt, men hvis du over en lang periode har forhøjet alarmberedskab, så kan du opleve stresssymptomer.

Stresssymptomer er forskellige fra person til person; det kan være anspændthed, hovedpine, mavepine eller grublerier, tristhed, angst, eller irritabilitet, rastløshed og søvnløshed.

Hvis du har stresssymptomer, vil det ofte betyde, at der er ting i livet, som du må ændre på eller forholde dig til på en ny måde.