Selvværd

Mange mennesker oplever og lever med lavt selvværd. Hvis du lever med et lavt selvværd, vil du typisk have en negativ selvopfattelse, være selvfordømmende og selvnedvurderende.

Dit lave selvværd kan bl.a. komme til udtryk i form af selvkritiske tanker. De selvkritiske tanker kan ofte køre i ring, gøre dig trist, gøre dig bekymret eller du kan blive i tvivl om dig selv. I sidste ende kommer tankerne til at stå i vejen for det liv, som du gerne vil leve.

Du vil ofte have en følelse af at være utilstrækkelig, og for nogle kan det medføre meget strenge og perfektionistiske krav til sig selv for at kompensere for følelsen af utilstrækkelighed.

Du kan opleve dig som kedelig, uinteressant og belastende for dine omgivelser, og den oplevelse af utilstrækkelighed i sociale situationer medfører for nogle undgåelsesadfærd, sikkerhedsadfærd, isolation eller overkompensation i form af at være ekstremt social, hjælpsom og accepterende overfor andres fejl. Du kan i sociale situationer ofte komme til at gå på kompromis med dine egne værdier, og overskride dine egne grænser.

Der vil i behandlingen både være fokus på hvorfra selvværdsproblematikken stammer, men især hvad der fastholder denne, og der arbejdes bl.a. med dine tanker om dig selv og andre, og dine konkrete handlinger.