Kort og godt om psykodynamisk terapi

Kort og godt om psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi baserer sig på psykoanalysens teorier og principper. Afhængigt af hvilken psykodynamisk retning, man arbejder indenfor, kan der være forskelle mellem tilgangene. Der er ofte fokus på at genkende, forstå, udtrykke og gennemarbejde modstridende og undertrykte følelser. Målet hermed er, at du oplever, at dit indre klima og dine relationer til andre bedres.

Psykodynamisk terapi kan bl.a. anvendes til behandling af stress, angst, depression, hvis du har svært ved at etablere eller opretholde (balancerede) relationer til andre, hvis du oplever at have mistet mening i livet eller hvis du ”lever med” en hård indre kritiker.